Brein


ARTPARK wil een proeftuin en creatief laboratorium worden voor kunst architec-tuur en vormgeving. In dit kader is gevraagd een kleinschalig paviljoen te ontwerpen, geschikt voor performances van beeld en geluid.


Het paviljoen Brein zoekt het  dialoog tussen bezoeker en artisest op, met als uitgangspunt het ontstaansgebied voor een creatief proces, namelijk de hersen-helften. De linker hersens wordt in algemene zin als de analyserende en logische kant van het geheel beschouwd terwijl de rechter zijde veelal artistiek, onvoorspelbaar en creatief is. Het ontwerp anticipeert op deze scheiding, waar bezoeker en kunst dit dialoog aangaan.


De dualiteit ontstaat door middel van een schrijf die als verdeler fungeert. Parallel hieraan loopt één van de twee looproutes naar boven toe die tegelijkertijd de schrijf vorm geeft. Halverwege, doorboort een loopbrug de schizofrenie van de schijf. Het is een kruispunt waar meerdere wegen uitkomen. Met de schijf mee kun je naar boven toe richting dak waar een buiten expositie kan plaats vinden en er van het zicht over de adere paviljoens genoten kan worden.